Members(Grade)

【Band Master.】

Yusuke TAKASE(3)

 

 

【A. Saxophone.】

Ayumi SUMIE(3)

Manami YASUNOBE(3)

Nao YAMAMOTO(3)

Kazumi NISHIURA(3)

Haruka TOSHIMA(2)

【T. Saxophone.】

Miho IBARA(2)

Taisei MIZUE(2)

Yumi MIYAMOTO(1)

【B. Saxophone.】

Misako HONGYO(3)

【B.Clarinet.】

Haruna KAMEYAMA(1)

【Flute.】

Minori KAJIO(3)

 

【Trumpet.】

Ayane KAWANO(3)

Shiho KAWANISHI(2)

Mei MIDA(1)

Takuma IKEUCHI(1)

【Trombone.】

Tomomi HARI(3)

Mirei MASUI(3)

Miyu NAKAO(1)

【B.Trombone.】

Takashi DATE(3)

【Guitar.】

Risa SHIBAHARA(3)

Kyoko HAYASHIDA(3)

Shinji TOKUNAGA(2)

Kota HAMANAKA(1)

【Bass.】

Yukie TOKUNAGA(3)

Risa HAYASHI(3)

Ayane MIURA(2)

Naoya DOI(2)

 

【Pianoforte.】

Masayuki YOSHINAGA(3)

Shiori KAWANO(3)

Yuyu KUROSAWA(1)

 

Shohei MURAYAMA(3)

(Support)

【Drums.Percussion.】

Natsuki KAWAKAMI(3)

Yusuke TAKASE(3)

Raiki HATTORI(2)

Hiroki TAKAHASHI(1)

 

Saxophone.

Ayumi SUMIE(3)

Alto Saxophone. / Tenor Saxophone.

Manami YASUNOBE(3)

Alto Saxophone. / Tenor Saxophone.

Nao YAMAMOTO(3)

Alto Saxophone.

Kazumi NISHIURA(3)

Alto Saxophone. / Tenor Saxophone.

Haruka TOSHIMA(2)

Alto Saxophone.

Miho IBARA(2)

Tenor Saxophone.

Taisei MIZUE(2)

Tenor Saxophone.

Yumi MIYAMOTO(1)

Tenor Saxophone.

Misako HONGYO(3)

Baritone Saxophone.

 

Flute. / Clarinet.

Minori KAJIO(3)

Flute.

Haruna KAMEYAMA

Bass Clarinet.

 

Trumpet.

Ayane KAWANO(3)

Trumpet. / Vocal.

Shiho KAWANISHI(2)

Trumpet.

Mei MIDA(1)

Trumpet.

Takuma IKEUCHI(1)

Trumpet.

Trombone.

Tomomi HARI(3)

Trombone.

Mirei MASUI(3)

Trombone.

Miyu NAKAO(1)

Trombone.

Takashi DATE(3)

Bass Trombone. / Guitar.

 

Guitar.

Risa SHIBAHARA(3)

Guitar.

Kyoko HAYASHIDA(3)

Guitar.

SHINJI TOKUNAGA(2)

Guitar.

Kota HAMANAKA(1)

Guitar.

 

Bass.

Yukie TOKUNAGA(3)

Bass.

Risa HAYASHI(3)

Bass.

Ayane MIURA(2)

Bass.

Naoya DOI(2)

Bass. / Erectric Bass.

 

Pianoforte.

Masayuki YOSHINAGA(3)

Pianoforte.

Shiori KAWANO(3)

Pianoforte. / Drums.

Yuyu KUROSAWA(1)

Pianoforte.

Shohei MURAYAMA(3)

Pianoforte.(Support Member)

 

Drums.Percussion.

Natsuki KAWAKAMI(3)

Drums. / Synthesizer.

Yusuke TAKASE(3) / 16th Band Master.

Drums. / Percussion.

Raiki HATTORI(2)

Drums. / Percussion.

Hiroki TAKAHASHI(1)

Drums.